Άλλο υλικό

ΙΑΝ
Ορολογία για την αναπηρία
Παρουσίαση σχετικά με τη χρήση ορθής και μη ορολογίας για ζητήματα που αφορούν στην αναπηρία. Σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της ορολογίας.
ΙΑΝ
Ανάγκες και εμπόδια ανά κατηγορία αναπηρίας & χρόνιας πάθησης
Παρουσίαση των βασικών τύπων εμποδίων (φυσικά εμπόδια, αρχιτεκτονικά εμπόδια, τεχνολογικά εμπόδια, εμπόδια πληροφόρησης & επικοινωνίας, εμπόδια συμπεριφοράς, εμπόδια πολιτικών/διαδικασιών) ανά κατηγορία αναπηρίας και χρόνιας πάθησης. 
ΙΑΝ
Τα διαφορετικά μοντέλα της αναπηρίας - Εισαγωγή στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
Παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης της έννοιας της αναπηρίας και της διαμόρφωσης των διάφορων μοντέλων που αναπτύχθηκαν (το ιατρικό μοντέλο > το κοινωνικό μοντέλο > το μοντέλο της δικαιωματικής προσέγγισης).  Εισαγωγή/παρουσίαση της...
ΙΑΝ
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της αναπηρίας - Παρουσίαση σε μορφή Easy-to-read
Παρουσίαση σε μορφή easy-to-read της ιστορικής εξέλιξης των διάφορων μοντέλων που αναπτύχθηκαν για την αναπηρία: το ιατρικό μοντέλο > το κοινωνικό μοντέλο > το μοντέλο της δικαιωματικής προσέγγισης.
ΙΑΝ
Η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε μορφή easy-to-read
Παρουσίαση σε μορφή easy-to-read της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
ΙΑΝ
Χρησιμοποιώντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ως πλαίσιο για την υλοποίηση της δράσης «DiversityUp»
Η εφαρμογή της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο της δράσης «DiversityUp».
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.