Τι είναι ο Αγησίλαος;

Η Πράξη ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ περιλαμβάνει ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων που σκοπό έχουν την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την προώθηση και προστασία όλων των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, σε στελέχη περιφερειακών, τοπικών αρχών και άλλων υπηρεσιών καθώς και στο ευρύ κοινό της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι στόχοι

> Προώθηση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στο σύνολο της κοινωνίας, στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές

> Ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας

Δράσεις

> Ενημέρωση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω της συμπερίληψης της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις τοπικές πολιτικές

> Εργαστήρια με θέμα «Η Παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες στην Περιφέρεια και τους Δήμους

> Τεχνικές συναντήσεις με θέμα «Φυσική, ψηφιακή προσβασιμότητα και εύλογες προσαρμογές»

> Εργαστήρια προώθησης της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

> Προώθηση της ποικιλομορφίας, της κοινωνικής ένταξης και της ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία στον χώρο του πολιτισμού

> «Diversity up», ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του μαθητικού πληθυσμού

> Δικτύωση και ώσμωση του αναπηρικού με τα κινήματα προστασίας του περιβάλλοντος, του καταναλωτή καθώς και τα κινήματα ισότητας φύλων και της μη διάκρισης

> Δράση «Διεκδικούμε μαζί», για την καταπολέμηση του αποκλεισμού και των διακρίσεων

> Επιμορφωτικά εργαστήρια για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

> Συμβουλευτική και επαγγελματική κατάρτιση

Ήξερες ότι...

Ο Αγησίλαος, Στρατηγός και Βασιλιάς της Σπάρτης ήταν άτομο με αναπηρία. Οι καταγραφές αναφέρουν ότι είχε εκ γενετής κινητική αναπηρία η οποία δεν τον εμπόδισε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της στρατηγίας και της βασιλείας του.

Κοινοποίηση
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.